Golubica      Pretraživanje Biblije 6.3

Upute za pretraživanje

  • Za proširivanje i sažimanje stabla naslova mogu se koristiti + i - znaci ispred naslova kao kod Windows Explorera. Ovi znaci djeluju samo na prvu nižu razinu. Dugmad "Proširi" i "Sažmi" djeluju na sve razine ispod označene. Dugme "Proširi" proširuje, a dugme "Sažmi" sažima sve razine stabla naslova ispod označenog naslova.
  • Kod pretraživanja naslova upišite jednu riječ ili frazu. Dakle, ako upišete dvije riječi (npr. "David hram") program neće tražiti naslov koji sadrži riječi "David" i "hram" nego će tražiti naslov koji sadrži frazu "David hram"
  • Ako je pronađen više od jednog naslova s traženim pojmom, program skače na prvi pronađeni. Klikom na dugmad sa strelicama za lijevo ili desno skačemo od jednog do drugog pronađenog naslova

Napomene

  • Naslovi su preuzeti iz istog izvora kao i tekst Biblije.
  • U originalu, naslovi nisu uvijek doslovno hijerarhijski posloženi, tako da je hijerarhija naslova koju možete naći u programu moja i donekle proizvoljna. Vjerojatno ni sam nisam bio svugdje dosljedan.
  • U originalu su naslovi ponekad smješteni u sredinu nekog retka. Budući da ovaj program može raditi samo sa cijelim redcima, takvi su redci dodijeljeni i naslovu koji se nalazi u retku ali i prethodnom naslovu.

PREGLED I PRETRAŽIVANJE NASLOVA

Naslovi su organizirani u obliku "stabla" koje se može proširivati i skupljati. Ako "ispod" naslova postoji tekst, tada je on obojan plavom bojom. Ispod naslova koji su obojani crno, nalaze se samo drugi naslovi ali ne i tekst. Klikom na plavi naslov pojavljuje se, sa strane, pripadajući tekst.

Upisani pojam bit će tražen samo u naslovima ali ne u samom tekstu Biblije. Automatski se otvara prvi pronađeni naslov. Broj pronađenih naslova biti će prikazan, a kretanje od jednog do drugog nslova moguće je strelicama << i >>.

Naslovi

 

Tekst "ispod" naslova se pojavljuje u standardnom editoru.

Uređivanje

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Zadnja izmjena 22. kolovoza 2014.
Stranice izradio: Ivica Bašić